NASLOVNA
SAMO ZA ČLANOVE
FORUM
www.euro4x4parts.com
slika mjeseca

www.offroad-camp.eu/

Zamolba za upis novog člana

Zamolba za upis novog člana sadržava osnove koje su potrebne radi vođenja evidencije u Registru članova i na temelju kojih se članovima izdaju članske iskaznice, poziva ih se na sastanke i sl.

Zamolba je u PDF formatu, a može se proslijediti na adresu kluba, putem e-mail adrese schneehr@gmail.com.

Zamolba za upis novog clana Zamolba za upis novog člana 
Ukoliko se članovi nisu izjasnili po pitanju članarina za tekuću godinu, takvi će biti brisani iz Registra.
 
U našem Pravilniku o članstvu stoji (izvodi iz Pravilnika o članstvu):

Članak 7

Članstvo u Klubu je dragovoljno, a Klub je otvoren za sve osobe koje žele na bilo koji način doprinijeti u radu Kluba, pojedinačnim i klupskim rezultatima na natjecanjima, postojećim i budućim konstruktivnim planovima kluba te koje će prihvatiti sve pozitivne zakonske propise, Statut Kluba, ovaj Pravilnik i druge odluke Skupštine i Predsjedništva Kluba.

Članak 8

Članovi Kluba mogu biti svi hrvatski građani koji potpisivanjem pristupnice prihvate načela i obaveze koje Klub propisuje svojim Statutom, drugim aktima i ovim Pravilnikom te svim naknadnim pravilnicima ili aktima uz obavezu da će se istoga i pridržavati.

Članovi Kluba mogu biti i strani državljani ako je to u interesu Kluba, a po posebnom pravilniku o članstvu/nastupu stranih natjecatelja ili po pravu iz ugovora ako ga Klub oformi.
U slučaju nedefiniranih drugih akata, za sve članove je važeći ovaj Pravilnik.

Članak 10

Članom Kluba se postaje nakon predaje čitko popunjenog obrasca za pristup na koji će Predsjedništvo Kluba odgovoriti u roku od 30 dana od dana zaprimanja pristupnice.

Nakon odobrenja, novi član Kluba je dužan u roku od 15 dana uplatiti članarinu.

Nakon uplate, novi član će u roku od 30 dana od dana uplate članarine dobiti člansku iskaznicu.
 
Godišnja članarina
- Prema Odluci Skupštine godišnja članarina iznosi 200,00kn.

Izvodi iz Pravilnika o članstvu:


Članak 17

Iznos godišnje članarine određuje Skupština, a odobrava Predsjedništvo Odlukom o godišnjoj članarini koja je na snazi do svake nove Odluke o promjeni članarine.

Evidenciju o plaćenoj članarini vodi tajnik Kluba.

Članak 19

Članarinu je svaki član dužan uplatiti u roku od 15 dana od dana odobrenja Zahtjeva za upis novog člana.
Sve daljnje uplate moraju biti podmirene u roku od 3 mjeseca, odnosno za tekuću godinu najkasnije do 31. ožujka.

Ukoliko član ne uplati članarinu do roka iz stavka 2 ovog članka, smatrati će se da član više ne želi produžiti članstvo te će biti brisan iz Registra članova Kluba.

Odmah po isteku roka iz stavka 2. ovog članka, tajnik Kluba je dužan obavijestiti Predsjedništvo Kluba.

Popis članova koji nisu platili članarinu u određenom roku, Predsjedništvo Kluba objavljuje na oglasnoj ploči Kluba i/ili putem webstranice Kluba.

Članu Kluba koji nije platio članarinu daje se dodatni rok od 15 (petnaest) dana do konačne odluke o prestanku članstva u Klubu (zaključno do 15. travnja tekuće godine).

Postupak u navedenom dodatnom roku je u nadležnosti Predsjedništva Kluba koje donosi konačnu odluku o prestanku ili produljenju članstva.

Članak 21

Ukoliko Zahtjev za upis novog člana bude zaprimljen tijekom godine, prema datumu zaprimanja Zahtjeva, novi članovi će za tu godinu plaćati članarinu:

a) u punom iznosu ukoliko Zahtjev bude zaprimljen zaključno sa 30. lipnja tekuće godine;

b) 80% iznosa članarine ukoliko Zahtjev bude zaprimljen nakon 30. lipnja tekuće godine, odnosno od 01.srpnja do 30. studenog tekuće godine;

c) neće plaćati članarinu za tekuću godinu ukoliko Zahtjev bude zaprimljen nakon 01. prosinca tekuće godine;

d) djeca do 10 godina starosti ne plaćaju članarinu;

e) maloljetne osobe od 10-18 godina starosti plaćaju članarinu u iznosu od 50% članarine.
   
Off Road Klub Schnee © 2007-2018. Sva prva pridržana.